Tolv platser i världen man inte tror existerar

Besök den smältande isgrottan i Alaska, den spegelblanka saltslätten i Anderna eller de vågformade bergsklipporna i Arizona. Resesöksajten momondo.se listar världens mest fascinerande platser, här finns tolv fängslande naturupplevelser från jordens alla hörn som lockar både turister och äventyrslystna upptäckare.

isgrotta

1.  Lake Hillier – Recherche-arkipelagen, Australien

Lake Hillier

Ta ett dopp i den rosaskimrande sjön Lake Hillier vid den australiensiska skärgården. Färgen på vattnet har förundrat vetenskapsmän över hela världen men vattnet ska inte vara farligt att bada i.

2.  Coyote Buttes, Vågen – Arizona, USA

Coyote Butts

Vågen är en del av nationalparken Vermilion Cliffs National Monument. För att få besöka vågen behöver man tillstånd. De mjuka formerna påminner om den spanska konstnären Salvador Dalis surrealistiska målningar.

3.  Mendenhall-glaciären – Tongass Nationalpark, Alaska, USA

mendenhall

Passa på att besöka Mendenhall-glaciären innan klimatförändringen tagit ut sin rätt. Allt smältvatten som flyter under glaciären tränger undan isen och bildar grottor med fantastiskt ljus som bildas av det tunna taket.

För att komma dit krävs lite ansträngning, först måste man paddla kajak fram till glaciären, sedan ta sig över den med stegjärn, och först därefter kan ta man ta sig ned under ytan och in i grottan.

4.  Derweze – Karakum-öknen, Turkmenistan

Doorgate to hell

Derweze eller ”Helvetets port” som det kallas av lokalbefolkningen är en oljekälla som stått i brand i mer än 40 år. Turkmenistans president besökte hålet 2010 och krävde att det skulle stängas ned men inget har hänt – ännu.

5.  Salar de Uyuni – Anderna, Bolivia

tourists-salar-de-uyuni-bolivia_62758_990x742

När det väl regnar i Salar de Uyuni förvandlas världens största saltslätt till en gigantisk spegel utan slut. Vattnet som blir kvar på ytan efter regnet sugs inte upp av marken på grund av det tätt packade saltet, vilket skapar en reflekterande yta på den platta gamla flodbädden som till ytan är något mindre än ön Jamaica.

6.  Antelope Canyon – Arizona, USA

Upper-Antelope-corridor-_

Antilop Canyon ligger i Navajo-indianernas reservat där tusentals störtfloder format bergsväggarna och skapat ett unikt ljusrum. Men att besöka Antelope Canyon under regnperioden är mycket riskfyllt då störtfloder kan komma forsandes när som helst utan förvarning.

7.  Grand Prismatic Spring – Yellowstone National Park, USA

Grand-Prismatic-Spring

Temperaturen i Grand Prismatic Spring ligger på 85˚C och regnbågsfärgerna i den varma källan uppstår av bakterierna som finns i det mineralrika vattnet. Varje dag avdunstar mer vatten från källan än vad som ryms i en olympisk simbassäng.

8.  Deadvlei – Namib-Naukluft- parken, Namibia

deadvlei

Deadvlei är en kombination av det engelska ordet för död och det afrikanska ordet vlei, som betyder våtmark. Akaciaträden har stått livlösa i cirka 1000 år och det kusliga området ligger alldeles intill några av världens högsta sanddyner. Den högsta är den röda Sossusvlei-dynen som mäter 383 meter i höjd – lika hög som Empire State Building.

9.  Fly Ranch Geyser – Nevada, USA

Fly Geyser

Besök Gejsern som efter 100 år fortfarande sprutar vatten. De skimrande färgerna kommer från de mineraler vattnet tagit med sig upp från jordens innanmäte.

10.  The Pinnacles – Nambungs nationalpark, Australien

Pnnacles

Mystiska formationer av tinnar och torn ger en spöklik känsla när man vandrar omkring i nationalparken. Vissa stenar är mer än fyra meter höga och förundrar vetenskapen, som utgår från att kalkstensformationerna har formats av naturen i miljontals år.

11.   Drakblodsträd – Socotra-arkipelagen, Jemen

drakblodsträd

Saven i Drakblodsträdet är röd, därav den blodiga delen i namnet. De som bor i närheten tror att kådan från drakblodsträdet kunnat bota allehanda sorts krämpor, både för att läka sår och lindra feber. Kronornas form har utvecklats som ett skydd mot Socotras ständigt heta och torra klimat.

12.   Perito Moreno Glacier – Los Glaciares National Park, Argentina

perito_moreno_2

Perito Moreno är en av få glaciärer i världen som växer. Den är redan 28 kilometer lång och fyra kilometer bred. Under sommaren är det vanligt att stora flak av is lossnar från glaciären och faller ner i sjön Lake Argention.

Källa: momondo

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Twelve extraordinary places in the world

Visit the melting ice cave in Alaska, the reflective salt plains in the Andes or the Wave shaped mountain cliffs in Arizona. Travel search site momondo.See lists world’s most fascinating places, here are twelve captivating landscapes from all corners of the earth which attracts both tourists and adventurous Explorers

isgrotta

1.  Lake Hillier – Australia

Lake Hillier

Take a dip in the pink shimmering Lake Hillier at the Australian archipelago. The color of the water has amazed scientists throughout the world, but the water should not be dangerous to swim in.

2.  Coyote Buttes, The waves – Arizona, USA

Coyote Butts

The Wave is a part of the national park Vermillion Cliffs National Monument. To visit the wave you need to be authorized. The soft forms reminiscent of the Spanish artist Salvador Dali’s surreal paintings.

3.  Mendenhall-glacier – Tongass Nationalpark, Alaska, USA

mendenhall

Take the opportunity to visit Mendenhall glacier before climate change has taken out its right. All melt water is flowing under the glacier and moves the ice forward and forms caves with superb light formed by the thin roof.

In order to get there it  is required a bit of an effort, one must first kayak up to the glacier, then walk over it with tread forks, and after that one can go down below the surface and into the cave.

4.  Derweze – Karakum dessert, Turkmenistan

Doorgate to hell

Derweze or “Hell’s gate” as it is called by the locals is an oil source that has been in fire in more than 40 years. Turkmenistan’s president visited hole by 2010 and demanded that it should be closed down but nothing has happened – yet.

5.  Salar de Uyuni – Anderna, Bolivia

tourists-salar-de-uyuni-bolivia_62758_990x742

Once it’s raining in Salar de Uyuni the world’s largest salt flat is transformed into to an endless giant mirror. The water that remains on the surface after the rain is not sucked up by the ground on the basis of the densely packed salt, which creates a reflective surface on the flat old river bed, slightly smaller than the island of Jamaica.

6.  Antelope Canyon – Arizona, USA

Upper-Antelope-corridor-_

Antelope Canyon is located in Navajo Indians reserve where thousands of floods have formated this mountain walls and created a unique light in these “rooms”. But to visit Antelope Canyon in the rainy season is very risky when sudden floods can come at any time without any notice.

7.  Grand Prismatic Spring – Yellowstone National Park, USA

Grand-Prismatic-Spring

The temperature in the Grand Prismatic Spring is 85˚C and the rainbow colors in the warm spring is made of the bacteria that are found in the mineral-rich water. Each day more water evaporates from the sring than what can fit in an Olympic swimming pool.

8.  Deadvlei – Namib-Naukluft, Namibia

deadvlei

Deadvlei is a combination of the English word for death and the African word vlei, which means wetland. The acacia trees have been lifeless in approximately 1,000 years and the eerie area is located right next to some of the world’s highest sand dunes. The highest is the red Sossusvlei dune measuring 383 meters in height – as high as the Empire State Building.

9.  Fly Ranch Geyser – Nevada, USA

Fly Geyser

Visit the gayser that still after 100 years sprays water. The shimmering colors comes from the minerals water taken up from the earth’s interior.

10.  The Pinnacles – Australien

Pnnacles

Mysterious formations of towers and pinnacles creates a ghostly feeling when wandering around in the park. Some stones are more than four meters high and sciencetist all around the world are perplexed, these rock formations has been shaped by nature in millions of years.

11.   Dragontree – Socotra, yemen

drakblodsträd

The sap in the Dragontree is red as blood.  Those who live in the vicinity believe that resinous from Dragrontree can cure all kinds of ailments, both for healing wounds and relieve fever. Crown form has been developed as a protection against Socotra’s constantly hot and dry climate.

12.   Perito Moreno Glacier – Los Glaciares National Park, Argentina

perito_moreno_2

Perito Moreno is one of the few glaciers in the world that is growing. It is already 28 miles long and four miles wide. During the summer it is normal that chunks of ice detache from the glacier, and falls down in Lake Argention.

Source: momondo

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.