• Resesidan.se om störande moment på semestern
    Sol & Bad,  Inspiration

    Svenskarnas främsta störningsmoment

    Hotellgäster som paxar solstolar tidigt på morgonen toppar listan över svenskarnas främsta störningsmoment på semesterhotellen – när det gäller andra gästers beteende. 23 procent tycker att detta är mest störande. Lika många störs av högljudda och skrikande…